• Envägen 9, 622 66 Gotlands Tofta

Bokningsvillkor Gotland Stuguthyrning

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE ?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Gotland Stuguthyrning som för gästen så snart Gotland Stuguthyrning bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA ?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara Gotland Stuguthyrning tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen Gotland Stuguthyrning har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas.

För arrangemang som bokas 60 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 25% av boendepriset  vara Gotland Stuguthyrning tillhanda inom 12 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara Gotland Stuguthyrning tillhanda senast 60 dagar före ankomst.

För arrangemang som bokas 59-42 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris  vara Gotland Stuguthyrning tillhanda inom 12 dagar från bokningstillfället.

  • Vad gäller om gästen vill avboka/omboka ?
  • Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Gotland Stuguthyrning. Gotland Stuguthyrning accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Gotland Stuguthyrning bekräftar Gästens avbokning via mail alt SMS.
  • Avbokning av boende
  • För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller Gotland Stuguthyrning Anmälningsavgift.
  • För boende som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller Gotland Stuguthyrning 100 % av kostnaden för boende.