• Envägen 9, 622 66 Gotlands Tofta

Informarion och regler Gotland Stuguthyrning

Bokning av boende
I grundpriset ingår hyra av hus, elektricitet, vatten och bäddar/extra bäddar inkl. täcke och kudde. Gästen får Ej använda huset till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får inte överstiga antalet bäddar boendet är utrustat med.  Vid särskilda önskemål, beträffande t ex husdjur skall dessa framföras vid beställningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns.
I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning.

Övriga skyldigheter
• Gästen skall vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Gästen skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
• Gästen skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
• Gästen i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Hundar får Ej vistas i sovrummen eller soffa.
• Rökning är Ej tillåtet i något boende.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud i sovrummen debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

Ankomst/Avresa
Ankomst/incheckning sker tidigast kl 15.00 och avresa/utcheckning sker senast kl 10.00. ( bytesdag lördag )Nycklar hämtas och lämnas i brevlåda vid huset. Samtliga nycklar till bokat hus skall återlämnas vid utcheckning i samma brevlådan som vid ankomst. För Ej återlämnade nycklar kommer Gotlandstuguthyrning debitera 500 SEK per nyckel.

Städning
Städinstruktioner finns i informationspärmen i huset. Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

Avtalsbrott/Regler
Bokningen upphör att gälla med omedelbar verkan om:
Bokningsvillkoren ej uppfylls.
Gästerna i sällskapet uppträder störande i huset/området.
Gästerna i sällskapet begår skadegörelse i huset/området.
Huset används till Ej avsett ändamål.

Om följande regler inte följs måste gästen i sällskapet omedelbart flytta från huset och äger Ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av gästen.

Trevlig semester.